Smluvní podmínky

General

Tyto zásady ochrany osobních údaju se mohou menit, prosím kontrolujte je pravidelne. Vyhrazujeme si právo zmenit nebo upravit tyto zásady kdykoliv, v reakci na zmeny v príslušné oblasti práv a ochrany údaju a zákonu na ochranu soukromí. V prípade, že se narízení zmení, budeme Vás co nejdríve informovat. www.exclusivebet.com je provozován TGI Entertainment,Dr. M.J. Hugenholtzweg Z/N, UTS Gebouw, Curacao s Curacao eGaming License No. 1668/JAZ.

 1. ÚVOD:

1.1.     Používáním a / nebo navštívením jakékoliv části webových stránek exclusivebet.com (dále jen „Webové stránky“); nebo založením účtu na webových stránkách souhlasíte s následujícími ustanoveními:
1.1.1.    Všeobecné obchodní podmínky, dostupné na této stránce;
1.1.2.    Zásady ochrany osobních údaju,
1.1.3.    pravidla všech her,
1.1.4.    veškeré podmínky akcí, bonusu a speciálních nabídek, které se nekdy mohou být nalezeny na internetových stránkách.
1.2.    Všechny výše uvedené podmínky budou nadále souhrnne nazývány jen jako „Podmínky“.
1.3.    Prectete si Podmínky pozorne pred jejich schválením. Pokud nesouhlasíte a nechcete být vázáni Podmínkami, neotevírejte si úcet ci nadále nepoužívejte Webové stránky. Dalším používání Webových stránek vyjadrujete svuj souhlas s podmínkami.
1.4.    Tyto podmínky vstoupí v platnost dne 9. cervna 2010.

 1. STRANY

2.1.    Termíny použité v Podmínkách, jako napríklad „my“, „naše“, nebo „spolecnost“, jsou odkazy na stranu, s nimiž uzavíráte smluvní vztah, jak je uvedeno výše.

 1. ZMENY V PODMÍNKÁCH

3.1.    Spolecnost muže zmenit Podmínky z celé radu duvodu, vcetne obchodních duvodu, dále pro sladení znení s novými zákony a predpisy, nebo z duvodu vetší podpory zákazníku. Aktuální verze Podmínek je k nalezení zde spolecne s datem, kdy vešly v platnost.
3.2.    V prípade provedení zmen Podmínek vás o konkrétních zmenách budeme informovat pomocí emailu ci umístením oznámení na Webových stránkách.

 1. ZALOŽENÍ ÚCTU

4.1.    K tomu, abyste mohli zacít sázet prostrednictvím Webových stránek, musíte si založit úcet na webových stránkách („Váš Úcet“).
4.2.    Z ruzných právních a obchodních duvodu nedovolujeme otevrít ci používat úcty osobám sídlícím v urcitých oblastech, vcetne Spojených státu amerických. Žijete-li v techto oblastech, nemužete si založit úcet ci používat Webové stránky.
4.3.    Aby bylo možné otevrít Váš úcet a mohli jste zacít používat Webové stránky, obratte se na zákaznickou podporu, nebo kliknete sem a postupujte podle pokynu na obrazovce.
4.4.    Pri otevrení úctu budete požádáni o poskytnutí osobních údaju, vcetne vašeho jména, data narození, a aktuálních kontaktních údaju, vcetne adresy, telefonního císla a e-mailové adresy („Vaše kontaktní údaje“).
4.5.    Využíváním služeb poskytovaných na Webových stránkách berete na vedomí a prijímáte fakt, že mužete vyhrát i prohrát peníze.
4.6.    Váš úcet musí být registrován pod vlastním správným jménem. Pro úcel sázení si mužete otevrít pouze jeden úcet. Jakékoliv jiné úcty, které otevrete pro úcel využívání námi poskytovaných služeb, budou považovány za „duplicitní“ úcty. Jakékoliv duplicitní úcty mohou být uzavreny s okamžitou platností z naší strany a:
4.6.1.    Všechny transakce provedené z duplicitního úctu bude neplatné;
4.6.2.    Všechny sázky nebo vklady, provedené pomocí duplicitního úctu budou vráceny;
4.6.3.    Všechny vrácené peníze, výhry nebo bonusy, které jste získali nebo nabyli v prubehu doby, kdy byl duplicitní úcet otevren, Vám propadají a mohou být námi požadovány zpet. Na požádání vrátíte všechny takovéto prostredky, získané z duplicitního úctu.
4.7.    Chcete-li otevrít další úcet, mužete se obrátit na správce support@exclusivebet.com. Pokud si otevrete nový úcet, starý úcet bude uzavren.
4.8.    Musíte udržovat svuj úcet a data na nem uvedená aktuální.

 1. OVERENÍ VAŠÍ IDENTITY; PRANÍ ŠPINAVÝCH PENEZ

5.1.    Tímto se zarucujete, že:
5.1.1.    Nejste mladší:
5.1.1.1.    18 (osmnácti) let; nebo
5.1.1.2.    než je jakýkoli zákonný vek, požadovaný zákonem a místní jurisdikcí pro veškeré hazardní hry nebo herní cinnosti (dále jen „zletilost“);
5.1.2.    Údaje poskytnuté pri otevrení úctu jsou správné;
5.1.3.    Jste právoplatným vlastníkem penez na vašem úctu.
5.2.    Souhlasem s Podmínkami nás povolujete provádet kontroly (dále „Kontroly“) vaší totožnosti a kontaktních údaju pro potrebu jak naší, ci dle požadavku tretích stran (vcetne regulacních orgánu).
5.3.    V prubehu provádení kontrol mužeme omezit cerpání financních prostredku z vašeho úctu.
5.4.    Za urcitých okolností vás budeme kontaktovat a požádat o poskytnutí dalších informací pro úspešné dokoncení kontroly. Pokud nám neposkytnete nebo nemuže poskytnout takové informace, vyhrazujeme si právo pozastavit Váš úcet, dokud nám neposkytnete požadované informace, prípadne mužeme trvale uzavrít váš úcet. Pokaždé když budete chtít provést výber penežních prostredku ve výši dva tisíce tri sta eur (2300 EUR) nebo více, budete muset prokázat svou totožnost.
5.5.    Pokud se nám nepodarí prokázat, že jste plnoletí, mužeme pozastavit Váš úcet. Pokud se prokáže, že jste nedosáhli tohoto veku v dobe, kdy jste se úcastnili hraní ci jste provádeli transakce v nejaké z hazardních her, pak:
5.5.1.    Váš úcet bude uzavren;
5.5.2.    Všechny provedené transakce uzavrené vámi jako nezletilým hrácem budou neplatné, a všechny související prostredky, které jste uložil, Vám budou vrácena;
5.5.3.    Jakékoli sázky, které jste uzavrel jako nezletilý, se vám vrátí;
5.5.4.    Jakékoliv výhry, které jste nabyl behem této doby, Vám propadnou a vrátíte nám všechny prostredky, které byly vyplaceny z vašeho úctu.

 1. UŽIVATELSKÉ JMÉNO, HESLO A INFORMACE O ZÁKAZNÍCÍCH

6.1.    Po otevrení Vašeho úctu, nesdelujte (at už úmyslne nebo neúmyslne) vaše uživatelské jméno a heslo nikomu jinému. Pokud jste ztratili nebo zapomneli své údaje o úctu, mužete získat heslo kliknutím na odkaz „Zapomenuté heslo“, který najdete na prihlašovací stránce.

 1. VKLADY A VÝBERY Z ÚCTU

7.1.    Pokud chcete sázet nebo hrát na Webových stránkách, musíte nejdríve vložit na svuj úcet peníze, které pak mužete použít na sázky ci hraní her.
7.2.    Vklady a výbery do z úctu lze provést pomocí ruzných poskytovatelu plateb, kterí se však mohou cas od casu menit. V rámci jednotlivých poskytovatelu se postupy a podmínky mohou lišit. Neakceptujeme peníze v hotovosti.
7.3.    Uložením peníz souhlasíte s tím, že nebudete platby zpetne rušit, ci jakkoliv zpetne požadovat peníze vložené na váš úcet, a souhlasíte s tím, že prípadné neproplacené vklady nám budete plne kompenzovat.
7.4.    Váš úcet není vedený jako úcet v bance, a proto není pojištený, ani není nijak zajištený, ani jinak chránený bankovního systémem pojištení. Krom toho, peníze uloženy u nás na Vašem úctu nebudou nijak zhodnocovány.
7.5.    Mužeme kdykoliv odebrat cást kladného zustatku na vašem úctu, abychom pokryli splacení odpovídající cástky, kterou nám dlužíte po vyrovnání úctu, vztahujících se k duplicitním úctum, tajným dohodám, klamání, podvodum, jakýmkoliv kriminálním aktivitám ci chybám.
7.6.    Jste zodpovední za nahlášení svých výher a ztrát pro úcely odvedení danové povinnosti v míste konané aktivity ci pro úcely jiných poverených orgánu.
7.7.    Kdykoliv mužete požádat o cerpání prostredku z úctu, za predpokladu, že:
7.7.1.    všechny platby provedené z Vašeho úctu byly potvrzeny jako probehlé a žádná nebyla stažena zpet, vymazána ci jinak zrušena;
7.7.2.    všechny Kontroly, uvedené výše v odstavci 5, byly dokonceny.
7.8.    Pokud jsme schválili vyplacení penez, musíte nám poskytnout dostatek informací o tom, jakým zpusobem by mely být financní prostredky vyplaceny. Pokusíme se vyhovet vaší žádosti, pokud jde o zpusob platby a druh meny výplaty vašich prostredku. Vyhrazujeme si právo zvolit zpusob platby a druh meny výplaty prostredku.
7.9.    Vyhrazujeme si právo úctovat poplatek ve výši vlastních nákladu (vcetne nákladu na vklad) v prípade vyplacení financních prostredku, které nebyly vloženy do hry.
7.10.1. Hráci, kterí se zaregistrují na exclusivebet.com mohou vkládat prostredky z úctu, který je registrován pod jejich vlastním jménem.
7.10.2. Neprijímáme vklady tretí strany, napr. od prátel, príbuzných, partnera, manžela nebo manželky.
7.10.3. Pokud behem našich pravidelných bezpecnostních kontrol zjistíme, že k tomuto došlo, všechny výhry v kasinu propadnou a budou poslány zpet do kasina a puvodní vklad bude poslán právoplatnému majiteli úctu / kreditní karty.
7.10.4. Pokud je požadováno vrácení peníz právoplatnému majiteli pomocí bankovního prevodu, všechny bankovní poplatky hradí príjemce.
7.10.5. V prípade provedení vkladu pomocí MasterCard, u nichž nejsou náhrady možné, majitel prukazu, musí majitel úctu podepsat „Formulár pro overení kreditní karty“ a poslat nám doklady totožnosti pro overení.
7.11 Minimální cástka pro vyplacení je 100 EUR bankovním prevodem nebo 50 EUR pro tzv. webwallets (webové peneženky).
7.11.1 Na výhru z bonusu se vztahují následující pravidla: Bonus na vklad: pokud výhry pocházejí z bonusu na vklad nebo bonusu cash back, je hráči povolen pouze jeden výběr v maximální hodnotě 10násobku původního vkladu. Jakékoli další výherní kredity propadnou. Bonus zdarma: pokud výhry pocházejí z bonusu zdarma, který není vázán na určitý vklad, je hráči povolen pouze jeden výběr ve výši 100 £ (minimální a zároveň maximální možná částka výběru). Jakékoli další výherní kredity propadnou. 50 € je maximální částka, kterou lze vybrat při použití uvítacího bonusu ve výši 10 € (pokud není stanoveno jinak). Týdenní cash back bonus: maximální částka, kterou lze vybrat, je 10násobek částky získaného bonusu, zbytek propadne. Upozorňujeme, že žádný z našich bonusů nelze změnit na hotovost. Původní bonusová částka bude stržena při provádění jakéhokoli výběru.
7.11.2 Winning with FPP points: in this case the maximum we pay is one withdraw of €5,000, the rest will be forfeited.
7.12 Všechny žádosti o odstoupení jsou na určitou dobu pozastaveny před tím, než jsou zpracovány. Během této krátké doby můžete svůj požadavek odstoupení od smlouvy zrušit a prostředky vám tak budou vráceny k disponibilnímu zůstatku na vašem účtu, aniž byste museli vložit novou zálohu. Vedení si vyhrazuje právo uhradit část nebo celou částku požadovanou při odstoupení zpět na kreditní kartu klienta, která byla použita k provedení vkladu.
7.13 V souladu s našimi zásadami proti praní špinavých peněz musí být všechny vklady alespoň jednou použity v rámci sázení či hraní her, než je možné požádat o jejich zpětné vyplacení. Toto pravidlo se vztahuje i na stažené transakce.
7.14 V souladu s našimi zásadami proti peněžním podvodům si vyhrazujeme právo uhradit případné požadovaný výběr části či všech prostředků stejným způsobem platby, jakým byl uskutečněn jeden nebo více vkladů. Dále si vyhrazujeme právo na zaplacení jakéhokoliv požadovaného výběru přímo na váš bankovní účet.
7.15   Pokud vzniknou nějaké další náklady, či neočekávané poplatky při vyplacení na váš účet, vyhrazujeme si právo vám příslušné vynaložené částky naúčtovat.

 1. UZAVÍRÁNÍ SÁZEK A HRANÍ

8.1.    Všechny transakce budou uzavreny v jazyce, v nemž jste umístili vaši transakci.
8.2.    Je vaší povinností zajistit, aby údaje o každé transakci byli správné.
8.3.    Na Webových stránkách máte prístup k transakcní historii.
8.4.    Vyhrazujeme si právo kdykoliv odmítnout jakoukoliv vámi požadovanou transakci nebo její část podle našeho vlastního uvážení. Nepřijmeme žádnou transakci, dokud od nás nedostanete potvrzení, že byla přijata. Pokud nedostanete potvrzení, že byla transakce přijata, kontaktujte Zákaznický servis.
8.5.    Jakmile je vaše sázka potvrzena, nemůžete transakci zrušit bez našeho písemného souhlasu.
8.6.   Čas od času jsou vybraným hráčům ExclusiveBet dostupné Bonusy.

Bonusový vklad:Všechny naše bonusy jsou typu tzv. cash back - což znamená, že bonus bude připsán na pokrytí případné ztráty. Bonusy určené na Kasino musí být obecně vsazeny alespoň 40krát (pokud není uvedeno jinak), před tím, než je možné jakoukoliv část bonusového zůstatku proplatit, nebo přesunout jinam. Bonusy určené pro sportovní sázky, musí být obecně vsazeny alespoň 10krát. Kromě toho budou hráči moci vybrat pouze jednorázovou platbu s maximální výši desetinásobku původního vkladu v případě, že výhry vyplývají z hraní sportovního utkání nebo se jedná o tzv. cash back bonus. Částka převyšující tento limit propadá.

Bonus volných prostredku: Bonus je třeba vsadit alespoň 40krát před tím, než je možné jakoukoliv část bonusového zůstatku proplatit, nebo přesunout jinam. Navíc, hráči budou moci vybrat pouze jednorázovou platbu s minimální a maximální výší 100 EUR (nebo ekvivalent), a to pouze v případě, že výhry plynou z hraní s volnými prostředky bez nutnosti vkladu. Částka převyšující tento limit propadá. 50 EUR (nebo ekvivalent) je maximální částka, kterou lze vyplatit s využitím Bonusu volných prostředků ve výši 10 EUR (nebo ekvivalent), není-li uvedeno jinak.

Bonus neomezené rotace: Bonus volného točení (ať už s nutným vkladem nebo bez požadavku vkladu), jsou čas od času k dispozici pro vybrané ExclusiveBet hráče dle uvážení společnosti. Bonus volného točení bez nutnosti vkládání prostředků bude připsán po úspěšné registraci. Bonus volného točení s nutnosti vkládání prostředků bude připsán po prvním úspěšném vložení prostředků. Bonus volného točení se musí použít do 48 hodin od okamžiku, kdy byl udělen. Bonus volného točení se přiděluje manuálně a není-li uvedeno jinak, toto přidělování může trvat až 24 hodin Bonus bez požadavku vkladu a až 48 hodin pro Bonus s požadavkem vkladu. Výhry z Bonusu volného točení musí být alespoň 40x vsazeny, pokud konkrétní nabídka nestanoví jinak. Hráči mají 2 dny od aktivace Bonusu volného točení pro splnění požadavku vsazení Bonusu. Sázka musí proběhnout během 5 dnů pro splnění požadavků. Pokud platnost bonusu vyprší před uskutečněním sázky, či si hráč přeje vybrat peníze před splněním požadavků, Bonus propadne. Dále budou hráči schopni vybrat pouze jednorázovou platbu s minimální a maximální výší 100 EUR (nebo ekvivalent), a to pouze v případě, že výhry plynou z hraní s volnými prostředky bez nutnosti vkladu. Všeobecné obchodní podmínky ExclusiveBet se vztahují na všechny výše uvedené bonusy.

8.7  Tímto dáváte souhlas s plněním platebních povinností, které vyplynou z vašeho jednání, v souladu s Podmínkami. Souhlasíte s tím, že nesete výhradní odpovědnost za jakékoli sázky na uskutečněné z Vašeho účtu.

8.8  Jakmile jste umístili sázku a obdrželi jste potvrzení, že sázka byla přijata, je již nemožné sázku zrušit (je zcela na našem uvážení zda vás poskytne povolení tuto sázku zrušit nebo změnit).

8.9  ExclusiveBet si vyhrazuje právo zadržet platbu a prohlásit sázky neplatné, máme-li důkazy o tom, že došlo k následující situaci: (i) souběh událostí byl zpochybněn; (ii) s cenou či cenami, nebo kulečníkovým stolem byl neoprávněně zacházeno; nebo (iii) došlo k ovlivňování výsledků, nebo k jakékoliv činnosti podle ustanovení 9.5. Jako důkaz o výše zmíněném může být brána velikosti, objem nebo struktura sázek s ExclusiveBet. Rozhodnutí vydané příslušným řídícím orgánem dotčeného sportu (pokud existuje) bude bráno jako rozhodující. Pokud některý zákazník dluží prostředky ExclusiveBet z jakéhokoli důvodu, máme právo tento fakt vzít v úvahu, před provedením jakékoli platby tomuto zákazníkovi.

8.10  Jestliže existují důkazy o sérii sázek, z nichž každá obsahuje stejný výběr či výběry a/nebo dle ustanovení 9.5 byly umístěny stejnou osobou či syndikátem jednotlivců pro téže osoby, ExclusiveBet si vyhrazuje právo zrušit platnost sázek a / nebo pozdržet výplatu výnosů do doby, než proběhne následné šetření. Za takovýchto okolností si ExclusiveBet také vyhrazuje právo zrušit účet a všechny související účty.

8.11   Integrita sportovních utkání. Zavázali jsme se k zajištění integrity sportovních utkání a snažíme se identifikovat a vymýtit jakékoliv ovlivňování zápasů.

Bez ohledu na jakékoli jiné ustanovení z těchto Ustanovení, nebo jakékoli ustanovení aktuálně platných Zásad ochrany osobních údajů tím, že provedete jakoukoliv sázku na Webových stránkách, výslovně berete na vědomí a souhlasíte s tím, že po celou dobu si vyhrazujeme právo podle vlastního uvážení nahlásit jakékoliv podezřelou sázkovou činnost sportovním federacím, regulačním orgánům, agenturám, komisím či sdružení (nebo jejich zástupcům), jak uznáme za vhodné, aby bylo možné identifikovat podezřelou sázkovou činnost a podporovat příslušná šetření. „Podezřelou sázkovou činností“ se rozumí činnost, která se, na základě našeho vlastního hodnocení, odchyluje od očekávaných sázek a zahrnuje, bez omezení: (i), neobvyklý a významný počet sázek pocházejících ze stejné geografické oblasti, nebo prostřednictvím propojených účtů; (Ii) sázející pokračuje v sázení za každou cenu, i když čelí postupnému poklesu příslušných kurzů; a / nebo (iii) jakýkoli jiný ukazatel, nebo vzorec chování, který dle našeho hodnocení svědčí o potenciálním ovlivňování zápasů, jakékoliv z dílčích ustanovení v rámci klauzule 9.5. Přijmeme přiměřená obchodní opatření, která zajistí, že informace poskytované regulačním úřadům podle tohoto ustanovení podléhají smluvnímu ustanovení o mlčenlivosti, a že všechny poskytnuté informace nebo dokumenty musí být zničeny těmito regulačními orgány, pokud již nejsou relevantní v souvislosti s jakýmkoliv probíhajícím vyšetřováním, pátráním a disciplinárním řízením.

 

 1. TAJNÉ DOHODY, PODVÁDENÍ, PODVODY A TRESTNÁ CINNOST

9.1.    Tyto následující činnosti nejsou dovoleny a představují závažné porušení podmínek:

 • domlouvaní se s tretími stranami;
 • použití neoprávnené výhodu nebo vlivu (bežne známého jako podvádení), vcetne využívání jiných chyb, mezer nebo nedostatku našeho programu, použití automatizovaných hrácu (nekdy nazývané jako „roboty“); nebo využívání z „chybného nastavení“;
 • provádění podvodných aktivit ve vlastní prospěch, včetně použití ukradených, kopírovaných nebo jinak neoprávněně získaných kreditních či debetních karet, jako zdroj finančních prostředků;
 • účast na případné trestné činnosti, včetně praní špinavých peněz a spáchání trestného činu s trestní následky.

9.2.    Přijmeme veškerá přiměřená opatření k zabránění těchto činností, odhalení příslušných subjektů, náležité vypořádání se s příslušnými hráči. Neneseme zodpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody, které mohou vzniknout vám nebo jakémukoliv jinému hráči v důsledku podvádění, podvodné nebo jinak nezákonné činnosti, a jakákoliv opatření podnikneme, záleží pouze na našem uvážení.
9.3.    Máte-li podezření, že někdo nejedná podle ustanovených dohod, podvádí, nebo provádí nezákonnou činnost, musíte nám tento fakt co nejdříve oznámit posláním e-mailu.
9.4.    Vyhrazujeme si právo informovat příslušné orgány, jiné provozovatele on-line hracích serverů nebo provozovatelům hazardních her, ostatním poskytovatelům on-line služeb a bankám, společnostem vydávajícím kreditní karty, elektronickým poskytovatelům platebních nebo jiných finančních institucí o vaší totožnosti v případě jakékoliv podezření na nezákonné, podvodné nebo nepatřičné činnosti. Vy souhlasíte s tím, že budete plně spolupracovat při vyšetřování takovéto činnosti.

 

            9.5 Podezrelé sázky

a) Pro úcely tohoto ustanovení 9.5 termín „Podezrelé sázky“ se vztahuje k situaci, kdy máme opodstatnené duvody se domnívat, že sázka nebo nekolik sázek byly vytvoreny za podezrelých okolností. Podezrelé sázky mimo jiné zahrnují:

i. situaci, kde je nadměrná frekvence a / nebo vysoce neobvyklé schéma sázek (ve srovnání s normami sázení) podána na stejném výběru či výběrech v krátkém časovém úseku;

ii. situaci, kde je nadměrná frekvence a / nebo vysoce neobvyklé schéma sázek na stejném výběru či výběrech, a kde je teoretická pravděpodobnost uvedeného výběru či výběrů na vítězství v době podání sázky, na základě nabízených kurzů v době podání sázky, a kde tato hlediska jsou do značné míry v rozporu s teoretickou pravděpodobností téhož výběru či výběrů na výhru při porovnání jejich výchozích cen,

iii. situaci, kde integrita události (nebo událostí) byla zpochybněna, včetně například tam, kde jeden (nebo více) účastníků prokázal neobyčejnou zdatnost, o níž my se domníváme, že jste buď vy, nebo někdo známý věděl v době podání sázky, a která ale byla skryta před širokou veřejností s cílem získat výhodu v jakékoli sázkové činnosti na tuto sportovní událost (nebo tyto události);

iv. situaci, kde máme důvodné podezření, že sázka nebo řetězec propojených sázek byl umístěn roboticky, automatizovanými prostředky, či způsobem jiným, než prostřednictvím manuálním zadání každé sázky držitelem účtu;

v. situaci, kde se domníváme, že jste využili neférových vnejších faktoru nebo vlivu spojené s událostí ci událostmi, které jsou predmetem jakékoliv sázky;

vi. situaci, kde máme oprávněné podezření, že jste si otevřeli duplicitní účty nebo tam, kde máme oprávněné podezření, že požíváte druhý nebo i jiné účty spolu s vaším účtem s cílem utajit skutečnou hodnotu, povahu nebo charakter sázek, které podáváte vy nebo jsou podávány pod vaším jménem, a to i tehdy, kdy druhý nebo každý další účet jsou otevřeny pod různými jmény;

vii. situaci, kde máme důvod věřit, že jednáte po dohodě s ostatními, nebo že nejednáte sami za sebe; nebo

viii. situaci, kde se domníváme, že sázky byly umístěny z místa nebo zařízení jiného než ze z místa či zařízení, které jste použili pro podání sázky.

10.  DALŠÍ NEPOVOLENÉ AKTIVITY

10.1.    Neměli byste používat Webové stránky pro jakýkoliv jednání, které je považováno za hanlivé, urážlivé, obscénní, rasistické, sexistické, diskriminační, nebo útočné. Nesmíte používat urážlivý nebo agresivní jazyk či vyobrazení; nadávat, vyhrožovat, obtěžovat či zneužívat jiné osoby, včetně jiných uživatelů, nebo se chovat takovým způsobem vůči jakémukoliv zaměstnanci společnosti, kteří pracují pro Webové stránky nebo pro Zákaznický servis.
10.2.    Nebudete poškozovat Webové stránky, zaplavovat webové stránky s informacemi, což by mohlo omezit jejich funkčnost, ani nebudete v žádném případě používat funkce, které mohou mít vliv na funkci webových stránek jako například šíření virů, „worms“, „logical bombs“ nebo podobné. Jakékoliv zmnožené transakce nebo „spam“ jsou přísně zakázány. Nesmíte zasahovat nebo jakkoliv manipulovat, odstraňovat nebo jakýmkoliv způsobem měnit jakékoli informace v jakékoli formě, která je obsažena na těchto stránkách. .
10.3.    Budete používat webové stránky pouze pro osobní zábavu. Není povoleno reprodukovat webové stránky nebo jakékoli jejich cásti v jakékoli forme, bez našeho výslovného souhlasu.
10.4.    Je zakázáno získávat neoprávněného přístupu k webovým stránkám, serverům, na kterém je webová stránka uložena, nebo jakýkoliv server, počítač nebo databázi připojené na webové stránky. Je zakázáno útočit na webové stránky prostřednictvím útoku denial-of-service a podobně. Při porušení tohoto ustanovení budeme hlásit každé takovéto porušení příslušným orgánům činným v trestním řízení a budeme spolupracovat s těmito orgány tím, že jim zveřejníme vaší totožnost. V případě takového porušení bude okamžitě ukončeno vaše právo na používání webových stránek.
10.5.    Neneseme odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody způsobené distribucí útoku typu denial-of-service, šířením virů nebo jiných technologicky škodlivých materiálů, které mohou infikovat počítače, počítačové programy, data nebo jiné osobní materiály z důvodu vašeho používání Webových stránek z důvodu vašeho stahování materiálů, zveřejněných na takovýchto webových stránkách, nebo na jakékoliv webové stránce napojené na internetovou stránku.
10.6.    Je zakázáno prodávat nebo převádět účty mezi hráči.

11.  ZNEUŽITÍ BONUSU

11.1. ExclusiveBet oceňuje hráče, kteří jeho služby využívají jako způsob zábavy Bonusy a vstupem do vybraných akcích v dobré víře a jako projev uznání za loajalitu. Volné sázení, bonusy a jiné akce budou zrušeny, odepřeny nebo odebrány hráčům, kteří této nabídky zneužívají. Vyhrazujeme si právo zrušit / odejmout bonusovou nabídku kdykoliv v případě jakéhokoli podezření na zneužití nabídky a ukončit účet daného hráče s okamžitou platností. ExclusiveBet si vyhrazuje právo stíhat daného hráče. „Zneužití“ zahrnuje, ale není omezeno, na otevírání více účtů za účelem požadování více bonusů. Dále, jestliže je nějaká z podmínek nabídky bonusů nebo marketingové akce porušena nebo pokud existuje důvodné podezření ze strany ExclusiveBet, že série sázek byla zákazníkem nebo skupinou zákazníků vytvořena za účelem získání bonusu, volných sázek nebo jakékoliv jiné reklamní nabídce, zaručující zákazníkův jistý zisk bez ohledu na výsledek, ať už samostatně nebo jako součást skupiny, ExclusiveBet si vyhrazuje právo na odejmutí bonusu a je zcela na jeho uvážení, zda vyhodnotí sázky dle existujících kurzů, zruší volné sázky a / nebo jakékoli sázky financované z prémie nebo prémiové výhry. Vyhrazujeme si právo zrušit bonus, který jste obdrželi jako odměnu za vklad, pokud vklad nebyl použit k sázení. Vyhrazujeme si právo zrušit bonus a všechny výhry spojené se sázením uskutečněné s použitím bonusu či jeho části v případě, že máme podezření, že došlo k zneužití bonusu. ExclusiveBet si vyhrazuje právo kdykoli požadovat důkaz o vaší totožnosti, věku a původu finančních prostředků, včetně předtím, než je bonus připsán na vás účet.

12.  UZAVRENÍ A UKONCENÍ Z NAŠÍ STRANY

12.1.    Váš neaktivní (nepoužívá se po dobu 180 dní) může být ukončena písemným oznámením (nebo pokusem o oznámení), pomocí kontaktních údajů. V případě takového ukončení z naší strany, krom důvodů pro ukončení vyjmenovaných podle odstavce 11 (tajná dohoda, podvádění, podezřelé sázky, podvody a trestná činnosti), nebo podle odstavce 20 (porušení Podmínek) těchto Podmínek, vám vrátíme zůstatek vašeho účtu. Pokud vás nelze nalézt, finanční prostředky budou poukázány příslušnému orgánu, pod nějž příslušností hazardu spadá.

12.2. Vyhrazujeme si právo kdykoliv uzavřít váš účet.

12.3. Nebudeme tolerovat žádné urážlivé, hanlivé nebo násilné chování vůči některému z našich zaměstnanců. Pokud se takto chováte, (což bude posouzeno výhradně námi), vyhrazujeme si právo pozastavit a / nebo zrušit váš účet, a / nebo přijmout jiná opatření, dle vlastního uvážení.

13.  ZMENY NA WEBU

13.1.     Dle vlastního uvážení můžeme kdykoliv měnit obsah nebo změnit jakýkoliv produkt nabízený prostřednictvím webových stránek za účelem udržování webové stránky.

14.  SELHÁNÍ IT TECHNOLOGIE

14.1.    V případě neočekávané systémové vady, poruchy nebo vyskytující se chyby v softwaru nebo hardwaru, který používáme, učiníme okamžité kroky k nápravě tohoto problému.
14.2.    Nepřijímáme žádnou odpovědnost za selhání IT, které jsou způsobeny vaším vybavení používaného pro přístup na Webové stránky, nebo chyby, které se týkají vašeho poskytovatele internetových služeb.

15.  CHYBY NEBO OPOMENUTÍ

15.1.    Řada okolností může zapříčinit vznik chyby z naší strany v době uzavírání sázky nebo platby.
15.2.   exclusivebet.com si vyhrazuje právo zrušit jakoukoli sázku provedenou na zjevně nesprávné kurzy, přehozené kurzy (kde se uvedené kurzy týkají špatných týmů), nebo pokud je sázka podána až po začátku události, pokud daná událost není k dispozici pro on-line sázky. exclusivebet.com si vyhrazuje právo odmítnout, omezit, zrušit nebo omezit všechny sázky.
15.3.    Ani my (včetně našich zaměstnanců nebo zástupců), ani naši smluvní partneři nebo dodavatelé nenesou zodpovědnost za jakékoliv ztráty, včetně ztráty výher, které vyplývají z chyb z naší strany či vašeho omylu. Jakékoliv výhry / ztráty vycházející z takovéto chyby vám budou odebrány.

16.  VYLOUCENÍ ODPOVEDNOSTI

16.1.    Váš přístup a využívání produktů nabízených prostřednictvím Webové stránky je výlučně věcí vaší volby, vašeho zvážení a na vaší vlastní zodpovědnost.
16.2.    Poskytneme odpovídající péči a servis Webovým stránkám tak, jak je popsáno v těchto Podmínkách. Neslibujeme nic jiného, ani neposkytujeme žádné další záruky vztahující se na Webové stránky samotné, nebo na výrobky nabízené prostřednictvím Webových stránek, a tímto vylučujeme (v rozsahu povoleném zákonem) veškeré záruky týkající se téhož.
16.3.    Neneseme odpovědnost vůči Vám v rámci smlouvy, deliktu (včetně nedbalosti) nebo jakékoliv obchodní ztráty, včetně ztráty dat, zisku, příjmů, podnikání, příležitostí, dobrého jména, pověsti nebo přerušení činnosti, nebo jakékoliv ztráty, které nejsou v současné době předvídatelné, jak vyplývá z Podmínek nebo z vašeho používání webových stránek.

17.  PORUŠENÍ PODMÍNEK

17.1.   Budete nám kompenzovat jakékoliv nároky, závazky, náklady, náklady (včetně právních poplatků) a jiných poplatků, které mohou vzniknout v důsledku vašeho porušení podmínek v plné výši.
17.2.     Pokud jste vážně porušili smluvní podmínky, vyhrazujeme si právo, ale nikoliv povinnost:
17.2.1.   Poskytnout vám oznámení (prostřednictvím udaných kontaktních údajů), že jste se dostali do rozporu s Podmínkami, které vyžadují přerušení činnosti nebo naopak nekonání,
17.2.2.     Pozastavit váš účet tak, abyste nebyli schopni uzavírat sázky nebo hrát na Webových stránkách,
17.2.3.     Zrušit váš účet buď na základě předchozího upozornění, či bez něj.
17.2.4.     Vybrat z vašeho účtu částku všech výplat, bonusů nebo výher, kterých se porušení podmínek týká.
17.3.     Vyhrazujeme si právo zakázat jakékoliv přístupové údaje a přístupové heslo, pokud jste podle našeho názoru porušili některé z ustanovení těchto Podmínek.

18.  PRÁVA K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ

18.1.    Webový design, text, grafika, hudba, zvuk, fotografie, video, výběr a uspořádání výše zmíněných, softwarový balíček, základní zdrojový kód, software a všechny ostatní materiály obsažené v rámci těchto stránek podléhají autorskému právu a dalším vlastnickým právům, které buď patří nám, nebo jsou používány na základě licence od držitelů práv třetích stran. Vzhledem k tomu, že jakýkoliv materiál obsažený na webových stránkách je možné stáhnout nebo vytisknout, tento materiál lze stáhnout pouze do jednoho osobního počítače a kopie dokumentů či jejich části mohou být vytištěny pouze a výhradně pro vlastní potřebu a nekomerční použití.
18.2.   Za žádných okolností nesmí využití Webových stránek nést zisk v rámci jakýchkoli práv duševního vlastnictví (například autorských práv, know-how nebo ochranné známky), které patří nám či třetí straně.
18.3.    Není možné za žádných okolností dále využívat či reprodukovat jakékoliv obchodní názvy, obchodní značky nebo loga, které se objevují na Webových stránkách s výjimkou případů, u nichž je to výslovně povoleno v souladu s Podmínkami.

19.  VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

19.1.     Ze zákona jsme povinni v souladu s požadavky na ochranu osobních údajů dodržovat způsob shromažďování osobních údaje, které jsme získali během vašeho využívání Webových stránek. Proto bereme velmi vážně své povinnosti a způsob, jakým uchováváme vaše osobní údaje.
19.2.     Tím, že nám informace dáte dobrovolně, souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů pro účely stanovené v Podmínkách, pro provoz Webových stránek, nebo v souladu s právní a regulační povinností.
19.3.     Společnost nebude zveřejňovat žádné osobní údaje nikomu jinému, než svým zaměstnancům, kteří potřebují přístup k vašim datům pro řádné poskytnutí služeb.
19.4.     Uchováváme kopie veškerého způsobu komunikace s námi, které nám posíláte (včetně kopií veškerých e-mailů), za účelem zajištění přesnosti záznamů, které jsme od vás obdrželi.

20.  POUŽÍVÁNÍ COOKIES NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

20.1.    Webové stránky používají „cookies“, aby bylo dosaženo větší funkčnosti stránek. Cookie je malý textový, který se stáhne do vašeho počítače při vstupu na tyto Webové stránky, který nám umožňuje poznat, když znovu vstoupíte na Webové stránky. Informace o Cookies, jejich smazání či kontrola je k dispozici na www.aboutcookies.org. Vezměte prosím na vědomí, že zrušením cookies, nebo zakázání budoucích cookies, nebudete mít přístup k určité oblasti nebo funkce webových stránek.

21.  STÍŽNOSTI A INFORMACE

21.1.     Pokud chcete podat stížnost týkající se Webové stránky, jako první kontaktujte Zákaznický servis.
21.2.     V případě jakéhokoli sporu, souhlasíte s tím, že záznamy na serveru bude sloužit jako konečná autoritu při určování výsledku reklamace.
21.3.     Souhlasíte s tím, že v nepravděpodobném případě neshody mezi výsledkem, který se objeví na vaší obrazovce a na herním server, berete na vědomí a souhlasíte s tím, že výsledky jak se jeví na serveru, dostanou prioritu a že naše záznamy budou s konečnou platností sloužit k určení podmínek a okolností vaší účasti v příslušné on-line herní aktivitě a výsledků této účasti.
21.4.     Pokud vás budeme chtít kontaktovat v rámci takovéhoto sporu, uděláme to pomocí některého z vámi udaných kontaktních údajů.

22.  VÝKLAD

22.1.     Původní znění Podmínek je v angličtině a je nutné při jejich výkladu vycházet z původního anglického textu. Pokud jsou Podmínky nebo jakékoliv dokumenty nebo oznámení související s nimi přeloženy do jiného jazyka, za originál se považuje anglická verze.

23.  PREVOD PRÁV A POVINNOSTÍ

23.1.     Vyhrazujeme si právo převést, postoupit, licencovat nebo zastavit Podmínky, zcela nebo částečně, na jakoukoliv osobu, za předpokladu, že takový bude nadále fungovat za stejných podmínek a podmínek, které nejsou o nic méně výhodné pro vás.

24.  UDÁLOSTI MIMO NAŠI KONTROLU

24.1.   Neneseme odpovědnost za jakékoliv neplnění nebo zpoždění v provozování služeb, některého z našich závazků v souladu s Podmínkami, které je způsobeno událostmi mimo naši kontrolu, včetně živelných pohrom, války, občanské vzpoury, přerušení dodávek veřejných komunikačních sítí nebo služeb, průmyslových řešení sporů nebo DDOS útoků a podobných útoků z internetu, které mají nepříznivý vliv („Vyšší mocí“). Náš provoz se pozastaví po celou dobu trvání události způsobené zásahem Vyšší moci. Budeme se snažit ukončit zásah Vyšší moci, nebo se budeme snažit najít přiměřené řešení, abychom dostáli svým závazkům navzdory zásahu Vyšší moci.

25.  VZDÁNÍ SE PRÁV

25.1.     Pokud se nám nepodaří vás přimět k striktnímu plnění některé z vašich povinností, nebo pokud se nám nepodaří uplatnit některé z práv nebo opravných prostředků, na které máme právo, neznamená to, že se vzdáváme těchto práv nebo nápravných opatření a nezbavuje vás to povinnosti dodržování těchto závazků.
25.2.     Vzdání se některého ze základních práv v našem případě nepředstavuje automatické následné zřeknutí se dalšího práva. Žádné vzdání se práv nenabývá účinnosti, pokud není výslovně uvedeno, že se jedná o vzdání práv a nebude vám to písemně sděleno v souladu s výše uvedeným.

26.  ODDELITELNOST

26.1.     Pokud jsou některé z těchto podmínek stanoveny za neplatné, nezákonné nebo nevymahatelné v jakémkoli rozsahu, takovéto podmínky nebo ustanovení budou v tomto rozsahu odděleny od ostatních podmínek a opatření, která bude i nadále v platnosti v plném rozsahu povoleném platnými právními nařízeními. V takových případech je oddělená část považována za neplatnou nebo nevymahatelnou a mění se způsobem, který je v souladu s platnými právními předpisy, aby odrážely náš původní záměr tak přesně, jak jen je to možné.

27.  PRÁVO A SOUDNÍ PRAVOMOC

27.1.   Tyto Podmínky se řídí a vykládají v souladu s právními předpisy Curacao a ošetřují případné problémy vzniklé v souvislosti s Curacao licencí, které se řídí Curacao právem v pravomoci Curacao soudů.
27.2.     Soudy v Curacao mají nevýhradní soudní pravomoc nad případnými spory vyplývající z Podmínek samotných.

28.  ZODPOVEDNÉHO HRANÍ

28.1.     Pro zákazníky, kteří chtějí omezit své hazardní aktivity, poskytujeme dobrovolné pozastavení přístupu, které umožňuje uzavřít Váš účet nebo omezit vaši schopnost uzavírat sázky. Pokud budete potřebovat jakékoliv informace vztahující se k této možnosti, prosím kontaktujte Zákaznický servis.
28.2.     Budeme se přiměřeně snažit zajistit vaši spokojenost v souladu s vaší vlastní žádostí o pozastavení. Nicméně je nutné si uvědomit, že neneseme žádnou odpovědnost v případě, že budete pokračovat v hraní hazardních her a / nebo se snažit používat webové stránky a my to nezjistíme.
28.3.     Zavázali jsme se k podpoře iniciativy za zodpovědný přístup k hraní a doporučujeme vám, abyste si informace zjistili bližší informace o zodpovědnému přístupu k hraní na internetových stránkách následujících organizací:
Gambling Therapy - www.gamblingtherapy.org
Gordon House Association - www.gordonhouse.org.uk

29.  ODKAZY

29.1.     Tam, kde poskytujeme hypertextové odkazy na jiné webové stránky, činíme tak pouze pro informační účely. Můžete použít jakékoliv z těchto odkazů pouze na své vlastní riziko a my neneseme žádnou odpovědnost za obsah nebo používání takovýchto stránek, ani za informace na nich obsažené.

30. V rade oblastí nemuže Exclusivebet nabízet své služby. Jedná se o USA, Francii, Nizozemsko, Karibské Nizozemsko; Curaçao, Arubu, Bonaire, St Maarten, St. Eustatii a Sabu.